Skip to content

de vakman, de fabrikant, de leverancier, de klant en de adviseur...

Advies aanvragen

‘Een technisch adviseur die voor een mediation is benaderd door zowel de vakman, de fabrikant, de leverancier en de klant, ziet de belangen van alle partijen, en neemt ze voor kennisgeving aan. Hij zoekt een oplossing die voor alle partijen de optimale oplossing is. Een technisch adviseur die optreedt als vertegenwoordiger van slechts één van deze partijen, zal optreden in het belang van zijn opdrachtgever.’

Zo werkt dat dus. Maar wat niet verschilt, is de oorzaak of het gevolg van een schade. Ofwel – bij bemiddeling tussen partijen wordt naar een oplossing gezocht, bij een verzoek om een expertise/schaderapport behoor ik oorzaak en gevolg bloot te leggen.
Om u een indruk van de kosten te geven: voor een basis-expertise ter plaatse, exclusief reiskosten en BTW, staat een tarief van € 500,-. Dit is inclusief een korte schriftelijke rapportage. Zijn er buitengewone metingen (XRF-meting o.i.d.) of nader laboratoriumonderzoek nodig, dan leg ik u de kosten eerst voor.

Daarom praat ik vooraf mijn opdracht graag even met u door, zodat we samen het gewenste resultaat kunnen bepalen. Wanneer u mij  onderstaand formulier met uw opdracht stuurt, dan hebben we een goed uitgangspunt om te bespreken wat uw wensen zijn.   

(Voorlopig) advies-aanvraag voor Technisch Adviesbureau Borrenbergs